Samarbetspartier i regeringskansliet

Datum: onsdagen 17 april kl. 13.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, Entré Riksplan, Norrbro 1A

Sveriges regeringar har under flera mandatperioder varit beroende av samarbetspartier i olika konstellationer. De har organiserats och genomförts på skiftande sätt och det finns många intressanta frågor att diskutera. En första fråga rör hur detta sätt att institutionalisera ett samarbete mellan regeringspartier och samarbetspartier utanför regeringen fungerat i praktiken. En andra fråga handlar om hur det påverkar Regeringskansliets organisation. En tredje hur man utkräver ansvar från en regering när ett eller flera samarbetspartier inte har statsrådsposter, men ändå via politiska tjänstemän kan ha ett viktigt inflytande över regeringsarbetet. Hur påverkar det politiken på sikt?

Vittnesseminarium är en form som i Sverige utvecklats av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Grundtanken är att samla en grupp personer som haft viktiga roller vid genomförandet av ett beslut, i utredningsarbetet eller under längre processer. Syftet är att diskutera vad som utspelades då – bedömningar och beslut som gjordes – samt diskutera vad som blev resultat på längre sikt och vad som i dag framstår som viktigast.

Politiker med erfarenheter av regeringssamarbete har mot denna bakgrund inbjudits från tre olika tidsperioder: Samarbetet mellan C och S 1994–1998, mellan V, MP och S 2002–2006, samt mellan L, C, MP och S 2019–2021. Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond där frågor om regeringssamarbeten diskuteras.

Program:

  • Välkomna! Marie-Louise Hänel Sandström, ledamot av Rifos styrelse
  • Torbjörn Nilsson, professor i historia, berättar om formatet
  • Inledning om företeelsen samarbetspartier och deras tjänstemän i Regeringskansliet, Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
  • Samtal om erfarenheter från arbetet: Sten Olsson, Anders Ljunggren, Sophia Metelius, Lars Bäckström och Lennart Olsen. Samtalsledare Torbjörn Nilsson.
  • Fikapaus, Sammanbindningsbanan
  • Frågor och diskussion med riksdagsledamöter och övriga åhörare
  • Avslutning Marika Hedin

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid. Receptionen öppnar kl. 12.30.

Anmälan senast 15 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.