Lunchseminarium: Modersmålsundervisning – till vilken nytta?

Datum: onsdag 31 januari 2024, kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Modersmålet bedöms ha betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Modersmålsundervisning erbjuds elever i grundskolan där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det har pågått en debatt under många år kring om modersmålsundervisningen bidrar till en förbättrad integration och till att elever lär sig svenska snabbare. Frågan har nyligen debatterats i riksdagen och regeringen har aviserat en utredning. En fråga som diskuterats är vilket forskningsstöd som finns för modersmålsundervisningen. Rifo inbjuder nu till ett lunchseminarium för att belysa frågan.

Några frågor är:

  • Hur påverkar språkutveckling på modersmålet förmågan att lära sig andra språk?
  • Vilken effekt har modersmålsundervisning på elevers skolresultat och andraspråksinlärning?
  • Hur står sig den svenska konstruktionen med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i jämförelse med hur motsvarande lärande är organiserat i andra jämförbara länder?

Program

  • Välkommen! Linus Sköld, riksdagsledamot och ledamot i Rifos styrelse
  • Natalia Ganuza, professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, Uppsala universitet
  • Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighets­forskning, Stockholms universitet
  • Fanny Forsberg Lundell, professor i franska språket, Stockholms universitet
  • Avslutning, Robert Stenkvist, riksdagsledamot och ledamot i Rifos styrelse

Anmälan senast 29 januari till: lars.j.eriksson@riksdagen.se. Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 11.30)

Välkommen!

Gunilla Svantorp
Ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.