Elflyg – från innovation till kommersialisering

Datum: onsdagen den 30 nov kl. 17.00-18.30 (med efterföljande mingel och mat)
Plats: Riksdagshuset, Förstakammarsalen, entré Riksplan, Norrbro 1A

Såväl inom näringslivet som i den offentliga verksamheten genomförs stora investeringar för att ställa om Sverige till nettonoll-utsläpp 2045. Den samlade svenska flygbranschen har i sin färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige satt upp ett mål om fossilfritt inrikesflyg till 2030 och att allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt 2045. Flygets omställning står på flera ben, varav el- och elhybridflyg är ett.

Utvecklingen av el- och elhybridflyg pågår på flera platser runtom i världen. Tillsammans med USA, Kina och Tyskland rör sig Sverige i den internationella frontlinjen för utveckling av elflyg. Sverige som under lång tid varit en framstående flygindustrination har en gynnsam position att ta en central plats när tekniken ska kommersialiseras.

Elflyg bedöms ha innovativ potential att rita om kartan – inte enbart för flygbranschen – utan också för hur vi i framtiden transporterar oss. Vad kan göras och vad görs redan för att understödja utvecklingen mot ett hållbart resande med elflyg?

Några frågor som lyfts vid seminariet är:

  • Vad är elflyg? Vad händer i Sverige och vad är det senaste inom området?
  • Hur ser forskning och innovation ut på elflygsområdet och vad behöver utvecklas och samordnas för att påskynda införandet av elflyg i Sverige?
  • Hur stödjer Sverige entreprenörers resa från innovation till kommersiellt företag, vad säger forskningen och vad behöver vidareutvecklas?
  • Vad mer kan politiken göra för att stödja utvecklingen inom elflyg och det svenska innovationsystemet?

Välkommen till ett Rifo-seminarium där framstående forskare och experter presenterar och diskuterar framtidens elflyg och det svenska innovationssystemet.

Program

  • Välkommen! Helena Gellerman, (L), styrelseledamot i Rifo
  • Vad händer inom elflyget? Sverige och internationellt Fredrik Kämpfe, Transportföretagen Flyg
  • Elflyg - från idé till industrialisering, Anders Forslund, VD Heart Aerospace samt Chalmers
  • Hur stödjer Sverige resan från innovation till företag? Fredrik Hörstedt, avd.chef VINNOVA
  • Framgång eller fall? Vad säger forskningen om lyckad kommersialisering? Marcus Holgersson, docent vid avdelningen Entrepreneurship & Strategy, Chalmers

Frågor och diskussion leds av Lina Bertling Tjernberg, professor elkraftnät, vice ordförande Rifo. Seminariedeltagarna välkomnas att ställa frågor och diskutera i anslutning till varje anförande.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till fortsatta diskussioner med mingel i Sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Entrén öppnar kl. 16.30

Anmälan senast den 28 november till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.