Elektrifieringens betydelse för att klara klimatomställningen

Datum: Onsdagen 20 mars kl. 17.00-18.30, (följt av mingel och mat i Sammanbindningsbanan)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

För att minska vår klimatpåverkan behöver hela samhället ställa om till fossilfria energikällor. En storskalig elektrifiering ger oss den möjligheten. Framtidens energisystem ska vara hållbart och klara av ett ökat energibehov. Det kommer att bestå av en kombination av olika kraftkällor, distributionssystem och ökad energieffektivisering. Elektrifieringen är en nyckel för att klara klimatomställningen i flera sektorer som transporter och industri. Rifo uppmärksammade denna fråga för tre år sedan och vill nu följa upp hur utvecklingen av elektrifieringen fallit ut och vilka utmaningar som kvarstår. Här finns en inspelning från seminariet 2021.

Vi har inbjudit forskare och experter från olika sektorer som ger exempel på vad som hänt inom de olika områdena med stor betydelse för elektrifiering. Välkommen till ett Rifoseminarium som diskuterar elektrifieringens betydelse för att klara klimatomställningen.

Program:

  • Välkommen! Helena Gellerman, ledamot av Rifos styrelse
  • Kort intro av seminariet, Lina Bertling Tjernberg, moderator och vice ordf. för Rifo
  • Elektrifiering av transporter, Anders Nordelöf, senior forskare och docent i miljösystemanalys, Chalmers, temaledare för forskningsområdet Miljö och samhälle, Swedish Electromobility Centre
  • Vätgasens roll i elektrifieringen, Cecilia Wallmark, Verksamhetsledare, Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, Luleå tekniska universitet
  • Kärnkraften – nya förutsättningar och elnätets utveckling, Lina Bertling Tjernberg professor i Elkraftnät KTH.
  • Elmarknadens utveckling, Thomas Tangerås, docent nationalekonomi, chef för elmarknadsprogrammet inom Institutet för Näringslivsforskning.
  • Batteriforskning och batteriets roll i energisystemet, Daniel Brandell, professor materialkemi, Ångström Advanced Battery Centre, Uppsala universitet, temaledare Energilagring, Swedish Electromobility Centre
  • Frågor och diskussion med publiken, moderator Lina Bertling Tjernberg

Anmälan
Anmälan senast den 18 mars till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid. Receptionen öppnar från kl. 16.00

Välkommen!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.