Möt Jim Skea, IPCCs ordförande

Datum: onsdag 14 februari kl. 16.00-17.00
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan Norrbro 1A

Klimatet är en ödesfråga nu och i framtiden. Beslutsfattare är i stort behov av kvalificerad kunskap om utvecklingen av klimatet, dess orsaker och möjliga insatser för att motverka en negativ utveckling. FN:s mellanstatliga klimatpanel – IPCC sammanställer återkommande det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringen, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

Nyligen valdes en ny ordförande till IPCC, Jim Skea, professor i hållbar energi vid Imperial College i London. Professor Skea besöker Stockholm och Rifo har glädjen att välkomna dig till ett möte med honom. Jim Skea har betonat att en av hans prioriteringar för ordförandeskapet är att effektivt använda den bästa tillgängliga vetenskapen om klimatförändringar och att verka för en bättre mer utvecklad dialog mellan politiker och forskare.

Välkommen till ett möte med Jim Skea där han ger ett anförande samt diskuterar med ett antal riksdagsledamöter kring dessa frågor.

Program

  • Välkommen! Gunilla Svantorp, Rifos ordförande
  • Inledning, Jan Riise, riksdagsledamot, ledamot Rifos styrelse
  • The IPCC Seventh Assessment Cycle: Engaging science with policy and society”, Jim Skea
  • Frågor från riksdagsledamöter och publik, moderator Jan Riise

Anmälan
Anmälan senast den 12 februari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid. Receptionen öppnar från kl. 15.30.

Välkommen!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.