Kunskapslunch: Insektsdöden – vad vet vi och vad kan göras?

Tid: onsdagen den 19 april kl.12.00-13.00 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan, Norrbro 1A

Insekter utgör hälften av alla 60 000 kända svenska arter. De håller igång ekosystemen bland annat genom att bryta ner organiskt material, pollinera grödor och reglera mängden skadegörare. Detta är naturnyttor som är avgörande för samhällsekonomin och för vår långsiktiga överlevnad.

Men är insekterna på väg att försvinna? Media har de senaste åren rapporterat om fjärilar som dött ut, humlor som kämpar för sin överlevnad och vindrutor som inte längre behöver rengöras. Vissa experter talar om massutrotning. Men vad bygger dessa rapporter på?

Nuvarande miljöövervakningsprogram lämnar stora kunskapsluckor när det gäller insekter, huvudsakligen för att det har varit resurskrävande att identifiera miljontals insekter av tiotusentals olika arter. Forskning har nyligen löst detta och nya genetiska metoder innebär en revolution när det gäller möjligheterna att kostnadseffektivt övervaka våra insekter och vad som händer med dem. Den nya tekniken kan fylla kunskapsluckorna och utvärdera effekter av olika miljöpolitiska åtgärder.

Rifo i samarbete med KVA inbjuder till en kunskapslunch som sammanfattar kunskapsläget om vad som händer med våra insekter, vad vi vet och inte vet, och vad som kan göras, efterföljt av frågor och diskussion.

Program:

  • Välkomna! Marie-Louise Hänel Sandström, M, ledamot i Rifos styrelse
  • Insektsdöden – vad vet vi och vad kan göras? Fredrik Ronquist, professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet och Tomas Roslin professor i insektsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
  • Frågor och diskussion

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 17 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.