Hur mår den kliniska forskningen?

Datum: torsdagen 9 november kl. 12.00-13.00
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan, Norrbro 1A

Klinisk forskning är en av sjukvårdens tre kärnuppdrag, för god och säker vård idag liksom imorgon. Den politiska enigheten är stor om vikten av hög vetenskaplig kompetens i kliniska yrkesgrupper och att Sverige ska vara ledande inom klinisk forskning.

Den kliniska forskningen i Sverige står inför stora utmaningar. Andelen disputerade läkare och antalet kliniska läkemedelsprövningsansökningar minskar. Forskningstid dras in och få unga lyckas etablera egna forskargrupper. Den modell som länge tjänat Sverige så väl, med forskande kliniker, är utmanad i dagens sjukvård.

Situationen är oroande. För en fortsatt god hälso- och sjukvård i Sverige måste det finnas möjlighet att kombinera forskning och undervisning med klinisk tjänstgöring. Hur når vi dit?

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där vi belyser den kliniska forskningens vardag och de utmaningar som forskningen och sjukvården står inför. Några frågor som lyfts är:

  • Vilka utmaningar finns i den kliniska forskarens vardag?
  • Hur löser vi obalansen mellan tid för forskning och höga produktionskrav från sjukvården?

Program:

  • Välkommen: Marie-Louise Hänel Sandström, M, ledamot Rifos styrelse
  • Den kliniska forskarens vardag, Elham Rostami, docent i neurokirurgi, ledamot Sveriges unga akademi,
  • Forskning i en pressad sjukvård - utmaningar här och nu, Johan Zelano, överläkare och professor i neurologi, ledamot Sveriges unga akademi
  • Diskussion med deltagare och åhörare, moderator Petter Brodin, professor i immunologi, ledamot Sveriges unga akademi

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 7 november till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.