Bli medlem!

Rifo är en ideell förening bestående av medlemmar som är riksdagsledamöter och forskare. Rifo har ca 600 medlemmar.

Enligt Rifos stadgar (§3) kan till medlem i sällskapet antas ledamot av riksdagen, forskare inom såväl allmän som enskild verksamhet samt, om särskilda skäl föreligger, annan av sällskapets verksamhet intresserad person.Styrelsen beslutar om antagande av medlemmar i sällskapet.”

För medlemskap som forskare i Rifo krävs i allmänhet avslutad formell forskarutbildning och aktiv verksamhet som forskare. I de fall då ej båda dessa kriterier är uppfyllda kan även andra former av nära anknytning till kvalificerad forskning meritera för inval.

Som medlem i Rifo får du möjlighet att delta i föreningens alla aktiviteter, möten, seminarier och utflykter samt givetvis påverka dess program.

Ansökan

Om du vill ansöka om medlemskap i Rifo är du välkommen att skicka in uppgifter till Rifos kansli. Lars.j.eriksson@riksdagen.se. Ange i ansökan namn och kontaktuppgifter samt gärna var du är verksam.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsavgift

Genom medlemskap i Rifo erbjuds du ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, ges tillfällen till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande nyhetsbrev och inbjudningar per e-post.

Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller per swish till 070-631 26 03. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

Rifos organisationsnummer är 802007-1232

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.