Styrelsen

Vid årsmötet 20 mars 2024 har följande ledamöter valts att ingå i Rifos styrelse:

Riksdagsledamöter
Ordinarie
Gunilla Svantorp, (S), ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström, (M)
Patrick Reslow, (SD)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Lili André (KD)
Anders Ådahl, (C)
Camilla Hansén, (MP)
Helena Gellerman, (L)

Suppleant
Linus Sköld, (S)
Ulrik Nilsson, (M)
Robert Stenkvist, (SD)
Hanna Gunnarsson, (V)
Ingenar Kihlström, (KD)
Anna Lasses, (C)
Jan Riise, (MP)
Lina Nordquist, (L)

Forskare
Ordinarie
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, vice ordförande
Sergei Glavatskih, professor maskinelement, KTH
Martin Wierup, professor em., KSLA
Martin Jakobsson, professor, maringeologi, Stockholms universitet
Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH
Elham B. Rostami, Neurokirurg, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet
Karin Helander, professor teatervetenskap, ständig sekr. Vitterhetsakademien
Carina Mood, professor i sociologi, Stockholms universitet
Ylva Engström, professor molekylärbiologi, Stockholms universitet

Suppleant
Michael Jacob, chef forskning och utbildningsenheten, IVA
Måns Magnusson, docent i statistik, Uppsala universitet

Revisorer
Ordinarie
Per-Arne Håkansson, (S)
Edvard Fleetwood, ek. lic, Sweden-Japan Foundation
Suppleant
Caroline Helmersson Olsson (S)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.