Om Rifo

Sällskapets uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Därvid har sällskapet bland annat att anordna studiebesök, föredrag och diskussioner samt att förmedla personliga kontakter.

Organisation

Rifo är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamheten leds av en styrelse som väljs vid varje årsmöte. Rifos verkställande organ är dess kansli.

Verksamhet

Under fliken Seminarier finns inbjudningar och information om Rifos olika aktiviteter. Läs mer om Rifos olika aktiviteter i den senaste verksamhetsberättelsen för 2023.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.