Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo)

Sällskapets uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Därvid har sällskapet bland annat att anordna studiebesök, föredrag och diskussioner samt att förmedla personliga kontakter. Under fliken Seminarier till vänster finns inbjudningar och information om Rifos olika aktiviteter.

Aktuellt

Höstens första seminarium blir den 23 oktober då vi belyser den globala resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv. En viktig del är behovet av förändringar i jordbruket, som framöver måste klara av att producera mer livsmedel på ett mer klimatsmart sätt utan att ta i anspråk ny mark. Inbjudan skickas ut i september. Andra datum att skriva in i kalendern är 13 nov med lunchseminarium tema musikundervisningens roll i utbildning och kunskapsinhämtning. Den 20 nov ges en populärvetenskaplig presentation av 2024 års nobelpris.

Artikel från seminariet 17 april om tryggad livsmedelsförsörjning i otrygga tider.

Läs artikel från Rifo-seminarium 20 mars Elektrifieringens betydelse för att klara klimatomställningen

Medlemsavgift 2024: Rifos årsmöte har beslutat att Rifo har en frivillig medlemsavgift. Rifo mottar gärna sådan nu i samband med årsmötet. Den kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller per swish till 070-631 26 03. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.